Testcode invoeren

Talentontwikkeling

Talentenkompas helpt bij het uitbouwen van talenten van een leerling.

Leerlingen gaan op ontdekkingstocht naar hun interesses en voorkeuren en leren tevens hoe gebieden waar minder talent ligt gecompenseerd kunnen worden.

Basisscholen hebben een belangrijke taak om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op hun toekomst. Een toekomst die verder vorm krijgt met de overgang van de basisschool naar middelbaar onderwijs.

Naast een goede basis aan schoolvaardigheden zoals rekenen, taal en begrijpend lezen zijn er ook andere factoren die bepalend zijn voor het succes van leerlingen op de middelbare school.

Talenten en kwaliteiten

Een belangrijke rol spelen ook de talenten en kwaliteiten van de leerling. Deze komen tot uiting in gedrag en competenties. Een talent is ingegeven door de manier waarop een leerling naar de wereld kijkt, zijn of haar persoonlijkheid, waar zijn of haar affiniteiten en voorkeuren liggen en wat hij of zij belangrijk vindt.

Ook de verbinding met anderen is van belang. Talenten komen tot uiting in de verbinding tot de mensen om zich heen. Ouders, broers, zussen en familie; leerkrachten, begeleiders en klasgenoten op school; vrienden, trainers, muziekmaatjes en sportmaatjes. Al deze belangrijke anderen krijgen een betekenisvolle rol in de Talentenkompas methodiek.

Maxima@groot.jpg

Iedereen heeft talenten

Talentenkompas definieërt talent als "het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen". Iedereen heeft talenten! Dit is niet alleen weggelegd voor een selecte groep van ‘hoogvliegers’. Waar een kind goed in is, heeft niet alleen te maken met cognitieve vermogens, maar ook met de persoonlijkheid van het kind, zijn of haar interesses en sociaal-emotioneel welbevinden.

Om leerlingen zo goed mogelijk op weg te helpen, is het daarom goed om te weten wat bij een kind past. En wat een leerling nodig heeft om zo goed mogelijk tot zijn recht te komen op school.

Om deze talenten tot uiting te laten komen is het van belang dat dat er door de professional aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan. Meer info over talentontwikkeling.

Aandacht hebben voor talenten helpt

  • om de leerling te motiveren in de klas
  • het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten; ieder kind is uniek, je mag zijn wie je bent!
  • inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind
  • aan te sluiten bij de ontwikkelbehoefte van een kind
  • de leerling te betrekken (zelfregie te geven) over de eigen ontwikkeling

Meer informatie over talentontwikkeling?

Kijk ook op de pagina over de benodigde basisvoorwaarden talentontwikkeling.

Ook kan je ons altijd bellen op 073 - 523 12 78 of vul het contactformulier in.