Inloggen gebruikers

Wat is talentontwikkeling?

Binnen het Talentenkompas definiëren we talent als het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen. Iedereen heeft talenten! Dit is niet alleen weggelegd voor een selecte groep van ‘hoogvliegers’. Waar een kind goed in is heeft niet alleen te maken met cognitieve vermogens, maar dus ook met de persoonlijkheid van het kind, zijn of haar interesses en sociaal-emotioneel welbevinden.

Talentontwikkeling betekent naar een leerling kijken vanuit een breder perspectief. Dit betekent dat er aandacht is voor meer aspecten dan alleen de schoolprestaties. Welke talenten zijn er eigenlijk? En heb ik zicht op alle factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een kind?

Zelfregie en eigenaarschap

Talentenkompas als tool bij het ontwikkelen van zelfregie en eigenaarschap. In een snel veranderende wereld door onder andere technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn “eigenaarschap” en “zelfregie” belangrijke kwaliteiten.

Wat verstaan we onder eigenaarschap en zelfregie en wat zijn belangrijke voorwaarden om dit te ontwikkelen? Talentenkompas helpt een kind om zichzelf beter te leren kennen. Het geeft inzicht wat betreft de vraag “Wie ben ik?” maar ook: “Wat maakt mij uniek ten opzichte van andere leerlingen? Waarin verschillen wij mogelijk van elkaar?”

 De vraag is niet of de leerling talenten heeft, maar waarin!

De tool is tevens een hulpmiddel voor leerkrachten en professionals. Talentenkompas biedt als het ware een ‘kapstok’ om naar belangrijke factoren in het leer- en ontwikkelproces van kinderen te kijken. De gemeenschappelijke taal die in de praktijk vaak ontstaat vanuit de toepassing van talentenkompas draagt bij aan een constructieve dialoog tussen leerkracht/professional, ouder en kind. 

De inzichten die op deze manier vanuit de Talentenkompas rapportage ontstaan, helpen professionals om kinderen gerichter te faciliteren in hun ontwikkeling en leerproces.

Unieke tool voor talentontwikkeling

De tool biedt een totaalbeeld van een kind op basis van persoonlijkheid, interessegebieden, sociaal-emotioneel welbevinden en intellectuele capaciteiten. 

De tool is bij uitstek geschikt om leerlingen te ondersteunen bij:

  • vergroten van zelfinzicht ten behoeve van zelfregie en eigenaarschap over eigen ontwikkeling
  • maken van een goed gefundeerde brugklas keuze 

De resultaten van de talentenkompas rapportage bieden tevens waardevolle inzichten bij:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
  • het creëren van de meest optimale leeromstandigheden voor een kind

Wil je meer weten?

Bel voor informatie over talentontwikkeling direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.