Testcode invoeren

De Talentmeting

De wetenschappelijke, online talentmeting voor leerlingen van groep 7 en 8 van het Primair Onderwijs. 

De onderdelen waaruit de talentmeting bestaat, bieden een breed beeld van de huidige ontwikkeling en het leerpotentieel van een leerling.
De Talentmeting bestaat uit: 

7 Capaciteitentests

3 Persoonlijkheidsvragenlijsten

1. Rekenvaardigheid
2. Ruimtelijk inzicht
3. Abstract logisch denken
4. Snelheid en nauwkeurigheid
5. Conceptueel denken
6. Concentratie 
7. Verbaal logisch redeneren

1. Persoonlijkheid
2. Affiniteiten
3. Sociaal emotioneel welbevinden

De afname

Voorafgaand aan de Talentmeting worden de leerlingen voorbereid door een professional, die de basistraining gevolgd heeft. 

De tests worden online gemaakt. Iedere leerling krijgt een persoonlijke testcode, waarmee ingelogd kan worden op de homepage van talentenkompas.nl. Vervolgens kan begonnen worden met het maken van de tests.

Doorgaans wordt er één dagdeel voor de capaciteitentests en één dagdeel voor de persoonlijkheidsvragenlijsten gepland. Na elke vragenlijst kan waar nodig gepauzeerd worden.

Duur afnamen
 
Capaciteitentests
Persoonlijkheidsvragenlijst
Affiniteitenvragenlijst
Sociaal emotioneel welbevinden
55 minuten (elk onderdeel is op tijd)
Ongeveer 15 minuten
Ongeveer 25 minuten
Ongeveer 15 minuten
talentmeting2.png

Resultaten in beeld

De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een uitgebreide rapportage, genaamd ‘Mijn Talentenkompas’.

De resultaten zijn zichtbaar per talentgebied. Doordat het accent op talenten ligt en niet zozeer op leerprestaties, blijkt in de praktijk dat de afname bijdraagt aan het zelfvertrouwen van een leerling.

Talenten die in beeld worden gebracht

- Intellectuele capaciteiten
- Persoonlijke oriëntatie 
- Sociale oriëntatie 
- Organisatorische oriëntatie
- Fysieke oriëntatie 
- Omgevingsoriëntatie 
- Sociaal emotioneel welbevinden
- Interessegebieden

Het kind als uniek individu

In dit gedeelte van de resultaten staat het kind zélf centraal. Er wordt in taartdiagrammen weergegeven in welke verhouding karakteristieken bij het kind aanwezig zijn en waar voorkeuren liggen. Nadruk ligt op de eigen beleving en het gevoel van het kind. Door de focus op unieke karakteristieken en talenten wordt de leerling bekrachtigd in zijn of haar mogelijkheden.

Onderdelen van deze 'ipsatieve' weergave
 
1. Wat past bij mij? Talenten
2. Waar ben ik goed in? Capaciteiten
3. Wat vind ik leuk om te doen? Interessegebieden
4. Waar ben ik onzeker over? Welbevinden
talentmeting3.png

Interpretatie van de resultaten

Hoge en lage scores
De resultaten tonen met hoeveel gemak of moeite een leerling een talent kan ontwikkelen. Hoge scores in een categorie duiden erop dat het leren in deze categorie een leerling van nature gemakkelijk afgaat. De leerling heeft talent op dat gebied. Lagere scores geven een indicatie dat het de leerling meer energie en inspanning zal kosten om zich op het betreffende gebied te ontwikkelen.

Samenhang tussen de scores
Bij de interpretatie van de scores is het totaalbeeld belangrijk en wordt er gekeken naar de samenhang tussen de scores. Interpreteer de scores in relatie tot de omgevingsfactoren van de leerling en trek geen overhaaste conclusies. De resultaten van Talentenkompas hebben altijd een ondersteunend karakter, naast andere betrouwbare informatiebronnen.

Betrouwbaarheid en validiteit

De testen van Talentenkompas zijn gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door psychologen van iScreen en hebben verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Talentenkompas voldoet aan de eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit. Voor het afnemen gelden richtlijnen die in acht genomen dienen te worden om de waarde van de resultaten te waarborgen.