Inloggen gebruikers

 Onze missie is dat elk kind kan opgroeien tot een zelfbewuste (jong)volwassene die uit durft te gaan van zichzelf. Talentenkompas is tot stand gekomen vanuit een positief vertrekpunt. Iedereen heeft talenten en elk kind is uniek!

Het vertrekpunt is dat talenten pas echt tot bloei komen als er niet alleen aandacht is voor prestaties, maar vooral voor wie je bent als uniek persoon! Er is geen goed of fout.

De termen “Talenten” en “Kompas” wijzen op twee belangrijke elementen bij de ontwikkeling van een kind. Deze twee begrippen vormen dan ook de kern van het Talentenkompas concept.

“Talenten”

Iedereen heeft talent! Inzicht hierin vergroot je zelfbewustzijn. Positieve aandacht voor talenten en wie je bent als persoon draagt bij aan het gevoel dat je ‘okee bent’, precies zoals je bent. Het draagt bij aan de motivatie om te leren en je te ontwikkelen.

“Kompas”

Inzicht in wie je bent en wat jou uniek maakt, helpt om keuzes te maken die echt bij je passen. Dit ‘innerlijke’ kompas geeft richting aan je leven en je ontwikkeling en helpt om te worden wie je wilt zijn.

Talentenkompas heeft het doel om leerkrachten, professionals en ouders te faciliteren bij hun belangrijke taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is onze ambitie dat kinderen zichzelf - door het maken van de online Talentenmeting en het aanvullende lespakket nog beter kunnen leren begrijpen en daaraan zelf richting kunnen geven!