Testcode invoeren

Missie en visie 

Elk kind moet kunnen opgroeien tot een zelfbewuste (jong) volwassene die uit durft te gaan van zichzelf.
Iedereen heeft talenten en ieder kind is uniek!

 

Het vertrekpunt van Talentenkompas is dat talenten pas echt tot bloei komen als er niet alleen aandacht is voor prestaties, maar vooral voor wie je bent als persoon! Ieder individu heeft zo veel te bieden aan eigen unieke eigenschappen en daarbij is geen sprake van goed of fout.

De naam Talentenkompas is niet zomaar gekozen, de termen “Talenten” en “Kompas” wijzen op twee belangrijke elementen bij de ontwikkeling van een kind. Deze twee begrippen vormen dan ook de kern van de methodiek en meting. Vanuit deze begrippen is de gehele methodiek opgebouwd. 

Hieronder worden beide begrippen nader toegelicht.

Middel 21.png

Talenten

Iedereen heeft talent! Inzicht hierin vergroot je zelfbewustzijn. Positieve aandacht voor talenten en wie je bent als persoon draagt bij aan het gevoel dat je er mag zijn, precies zoals jij bent. Als je je bewust bent van je eigen talenten dragen deze bij aan de motivatie om te leren en jezelf verder te ontwikkelen en ontplooien als mens. Een breder begrip wie je bent draagt daardoor ook bij aan burgerschapsontwikkeling van een kind.

Het bewustzijn van de talenten van een leerling biedt in de klas mogelijkheden leerstof af te stemmen op het individu. Dit door het creëren van motiverende leeromstandigheden voor verschillende leerlingen in de klas.

Kompas

Inzicht in wie je bent en wat jou uniek maakt, helpt om keuzes te maken die echt bij je passen. Dit ‘innerlijke’ kompas geeft richting aan je leven en je ontwikkeling en helpt om te worden wie je wilt zijn.

Talentenkompas heeft het doel om (onderwijs) professionals en ouders te faciliteren bij hun belangrijke taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is onze ambitie dat kinderen zichzelf -door het invullen van de online Talentmeting en te investeren in talentontwikkeling- nog beter leren begrijpen. En steeds beter in staat zijn vanuit hun eigen kompas het leven richting te geven!