Testcode invoeren

Primair onderwijs

Wie ben ik en wat vind ik leuk? Naar welke brugklas ga ik straks

Talentenkompas helpt leerlingen bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen.

In groep 7 en 8, de laatste jaren van de basisschool breekt vaak een spannende periode aan voor leerlingen. Wat wordt straks mijn advies voor het voortgezet onderwijs? Naar welke school ga ik straks en naar welke brugklas? Wat past bij mij?

Om antwoorden te vinden op dergelijke vragen maken scholen vooral gebruik van schoolvaardigheidstoetsen. Deze hebben vaak maar een beperkte voorspellende waarde voor de manier waarop leerlingen het voortgezet onderwijs daadwerkelijk doorlopen.

Talentenkompas is ontwikkeld als een aanvulling op dergelijke toetsen. Doel van de talentmeting en de lesmethodiek is om leerkrachten, ouders/ opvoeders en de leerling zelf te faciliteren bij het verkrijgen van een breed en compleet beeld van een leerling.

Het uitgangspunt van Talentenkompas is positief: iedereen heeft talenten! De vraag is alleen op welk gebied en wat het beste bij een individuele leerling past.

Meerwaarde Talentenkompas

Binnen basisscholen kan Talentenkompas van meerwaarde zijn bij verschillende doeleinden:

  • Als objectivering van het eigen perspectief van de leerkracht op de leerling
  • Om zicht te krijgen op belangrijke factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een leerling in de klas
  • Bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal bij talentontwikkeling
  • Om zelfinzicht en de zelfkennis van een leerling te vergroten
  • Om een ander type gesprek te voeren dan alleen over de schoolprestaties van een leerling
  • Om zicht te krijgen op het perspectief van een leerling op zichzelf

Het is voor basisscholen mogelijk om Talentenkompas in te zetten na het volgen van de basistraining door een onderwijsprofessional.

Russel@klein.jpg