Testcode invoeren

Aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en bij de praktijk van professionals in onderwijs

Dat is wat ons drijft! Ons Research & Development team vertaalt de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk.

Onze ambitie is om vraagstukken vanuit de praktijk op een constructieve en vooruitstrevende manier aan te pakken. We sluiten aan bij de klant en samen met onze klanten ontwikkelen we nieuwe producten. Zo is ook Talentenkompas ontstaan. In samenwerking met een van de grootste uitgevers in Nederland op het gebied van onderwijs, en naar aanleiding van interviews en feedback met tientallen basisschoolonderwijzers en professionals, is een instrument ontstaan dat inzicht biedt in mogelijkheden, beperkingen, van het kind.

Met onze inhoudelijke expertise zorgen we voor een stevig fundament en degelijke wetenschappelijke onderbouwing van concepten waar Talentenkompas op baseert. Door interactieve ontwikkelroute van het meetinstrument en de bijbehorende producten (zie inhoud Talentenpakket) sluit Talentenkompas aan bij de praktijk van leerkrachten en kindercoaches, inclusief de laatste trends en ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld zelfregie, leren-leren, eigenaarschap en vooral een brede benadering van een kind).

Met direct contact met onze klanten staat ons R&D team altijd dicht bij de dagelijkse praktijk.

Ontmoet het team