Testcode invoeren

Brugklasadvisering

Meet dat wat écht belangrijk is!

Schooladvies

Bij het geven van een eerlijk schooladvies, wil je de talenten van je leerlingen goed en objectief in beeld hebben. Voor een rechtvaardige beoordeling van competenties, kijk je dan niet alleen naar ‘leeropbrengsten’, maar juist ook naar het ‘leerpotentieel’.

De brugklasindicatie van Talentenkompas is, in tegenstelling tot schoolvaardigheidstoetsen als CITO, gebaseerd op veel meer talenten dan alleen de intellectuele vermogens van de leerling en heeft daardoor een hoge voorspellende waarde.

Deze brugklasindicatie wordt namelijk aangevuld met de belangrijkste factoren die een bepalende invloed hebben op het waarmaken van het niveau in de praktijk. Deze factoren kunnen de brugklasindicatie versterken of matigen.

Wij zetten Talentenkompas al jaren in bij het geven van een weloverwogen brugklasadvies. De talentmeting is betrouwbaar, waardevol en praktisch. Een persoonlijk en uniek kompas dat meet wat écht belangrijk is!

CBS Zevenster, Enschede

Factoren met bepalende invloed

Belangrijke factoren bepalen in welke mate het leerpotentieel van een leerling wordt omgezet in leeropbrengsten! In de talentmeting van Talentenkompas worden deze ‘factoren met bepalende invloed’ gemeten in de persoonlijkheidsvragenlijsten.

De vragen gaan over karaktereigenschappen, affiniteiten, sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden. In ‘Mijn Talentenkompas” worden de resultaten weergegeven op de volgende schalen:

Leer- en werkhouding
Deze schaal bevat factoren die gaan over de mate van gedrevenheid, motivatie en het doorzettingsvermogen om goede prestaties neer te zetten en ergens voor te gaan.

Taakgerichtheid
Deze schaal bevat factoren die gaan over de mate van een serieuze werkhouding en taakopvatting, discipline, je verantwoordelijk voelen voor taken en het secuur zijn in de uitvoering.

Geloof in eigen kunnen
Deze schaal bevat factoren die gaan over de mate van zelfvertrouwen en het gevoel hebben uitkomsten in eigen hand te hebben, een positieve houding ten opzichte van moeilijke taken en twijfel of angst om fouten te maken.

Stimulerende thuisomgeving
Deze schaal bevat factoren die gaan over de mate van het gevoel hebben te kunnen terugvallen op de hulp van ouders/verzorgers, gesteund en positief gestimuleerd worden door thuis en een prima sfeer en bewuste aandacht.