Testcode invoeren

Lesmethodiek Talentenkompas

Het verworven inzicht in talenten en persoonlijkheid verdiepen en personaliseren.

De lesmethodiek van Talentenkompas is ontwikkeld ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling, identiteitsvorming en het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen in groep 7 en 8. Deze methodiek helpt leerlingen zichzelf en de ander beter te leren kennen, vertrouwen en accepteren.

De lesmethodiek bestaat uit verschillende materialen voor leerlingen en onderwijsprofessionals.

De methodiek is als volgt opgebouwd; de leerlingen krijgen een introductie omtrent talenten middels een verhaal uit de Reisgids, en verschillende opdrachten uit het werkboek.

Daarna wordt kort het Talenteneiland geïntroduceerd om vervolgens de Talentmeting in te vullen en middels het werkboek na te bespreken. Hierna worden alle provincies van het Talenteneiland een voor een uitgebreid besproken en behandeld. Hierdoor kunnen kinden hun talenten nog beter leren kennen en de resultaten van de Talentmeting direct toepassen. 

Onderwijskerndoelen

De methode sluit aan bij de onderwijskerndoelen uit het thema “Oriëntatie op jezelf en de wereld”. We willen middels de methodiek leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van hun leerpotentieel en in het actief participeren in de samenleving.

Ontdekkingsreis over Talenteneiland

De lesmethode neemt de leerling mee door het gehele proces van talentontwikkeling door middel van een ontdekkingsreis op het Talenteneiland. Deze reis biedt leerlingen creatieve mogelijkheden om de thema’s van de talentgebieden in relatie tot zichzelf en de ander nader te verkennen. Leerlingen verbinden de thema’s met de andere lesprogramma’s en activiteiten in de klas en daarbuiten.

Om dit alles in goede banen te leiden is er voor de onderwijsprofessional een handleiding en een wetenschappelijk interpretatiedocument voor de Talentmeting, genaamd de Atlas, waarin per provincie uitgelegd wordt wat scores betekenen en hoe deze te interpreteren.

Om de met de Talentenkompas methodiek en Talentmeting te kunnen werken is het van belang dat de professional eerst een basistraining volgt. 

Meer info en inschrijven

Het Talentenkompas Werkboek

Het werkboek bestaat uit 10 hoofdstukken, Stappen genaamd, die de leerlingen ondersteunen in de afname van de talentmeting en het volgen van de persoonlijke talentontwikkeling. De lesmethodiek omvat 9 thema's, provincies genaamd, die op hun beurt bestaan uit verschillende talentgebieden. Dit tezamen vormt het Talenteneiland.  

 9 Provincies van het Talenteneiland
1. Inspiratie   
2. Nadenken
3. Sociaal   
4. Structuur
5. Thuis

6. Snappen
7. Vertrouwen
8. Samen
9. Bewegen

Leerlingen gaan uitgebreider in op de eigen resultaten van de talentmeting en krijgen de mogelijkheid de provincies en talentgebieden op het talenteneiland verder te exploreren middels verschillende opdrachten in hun persoonlijke werkboek. Er wordt zowel individueel als in groepjes als klassikaal gewerkt en ook het gezin en de thuissituatie wordt betrokken bij de opdrachten.

Voorkant@middel_1.jpg
Overhandiging groeidossier Antares

Groeidossier Talentenkompas

Elke school kan het werkboek van Talentenkompas ook laten personaliseren. De naam van de school, het logo en specifieke teksten kunnen naar eigen behoeften geplaatst worden.

Het groeidossier bevat de basis van het Werkboek. In nauw overleg met de school wordt de inhoud en de vormgeving nader bepaald. Alles geheel op maat en afgestemd op de huidige wensen binnen de schoolontwikkelingen.

Het groeidossier is losbladig met 4 gaatjes en wordt full color en enkelzijdig of dubbelzijdig aangeleverd in A4-formaat.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school? Vraag vrijblijvend naar informatie. Vul het contactformulier in.