Testcode invoeren

Talentwijzer: een unieke talentmeting

Talentontwikkeling en zelfinzicht creëren gaat door op het VO en het MBO

Talentmeting

Speciaal voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs en het MBO is er Talentwijzer. Dit is de ‘grote broer’ van Talentenkompas en bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Talentwijzer is een multidimensionale, digitale talentmeting. Centraal staan de intellectuele capaciteiten, persoonlijke kwaliteiten, interesses en drijfveren van de leerling.

 • ‘Welke interesses en voorkeuren heeft de leerling?’
 • ‘Waar is de leerling goed in, waar liggen zijn/haar talenten?’
 • ‘Wat is het ontwikkelpotentieel van de leerling?’

Alle niveaus

Talentwijzer is beschikbaar voor alle niveaus binnen het Voortgezet Onderwijs. De talentmeting duurt doorgaans 1,5 à 2 uren en kan zowel individueel als klassikaal worden afgenomen.

Effectieve gesprekken

Talentwijzer is een waardevol hulpmiddel voor het voeren van effectieve gesprekken met leerlingen. Het biedt een brede basis om te spreken over belangrijke factoren in het leer- en ontwikkelproces van jongeren. De gemeenschappelijke taal die in de praktijk ontstaat vanuit de toepassing van Talentwijzer draagt bij aan een constructieve dialoog met leerlingen.

Waarom Talentwijzer?

Scholen voor Voortgezet Onderwijs en MBO ervaren Talentwijzer van toegevoegde waarde op het:

 • vergroten van zelfinzicht voor de leerling
 • bevorderen van eigenaarschap over eigen leer- en loopbaan
 • begeleiden vanuit een breder perspectief op talenten en capaciteiten
 • bevorderen van talentontwikkeling in de school
 • objectiveren en onderbouwen van niveaukeuzes
 • ondersteunen van leerlingen bij hun profielkeuze of studiekeuze
 • voeren van talentgesprekken middels een betrouwbaar hulpmiddel
 • inzicht krijgen in de talenten en drijfveren van leerlingen
 • keuzes maken in lesmethoden die aansluiten bij individuele kenmerken van leerlingen
TalentWijzer [PNG].png

Resultaten talentmeting

De resultaten van Talentwijzer geven zicht op het brede ontwikkelpotentieel van elke leerling en geven antwoord op fundamentele vragen: “Wie ben ik, wat wil ik en wat past bij mij?” Deze inzichten helpen professionals om leerlingen gerichter te ondersteunen in hun ontwikkeling en leerprocessen. Talentwijzer meet competenties op de gebieden van:

 • Intellectuele capaciteiten
 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Interpersoonlijke kwaliteiten
 • Voorkeuren en interesses
 • Werkhouding
 • Leerstijl
 • Communicatiestijl
 • Karakterprofiel

Begeleiding en ondersteuning

Talentwijzer wordt afgenomen door opgeleide professionals in de school. Deze hebben de Basistraining van Talentwijzer gevolgd en een licentie om te werken met het online testsysteem.

Uiteraard is het ook mogelijk om de begeleiding van de afname van Talentwijzer deels of volledig uit handen te geven. De begeleiding wordt dan verzorgd door psychologen en onderwijsprofessionals van iScreen.

Neem contact op