Testcode invoeren

Eigenaarschap en zelfregie

Zelf aan het roer van je eigen ontwikkeling!

Ontwikkelen zelfregie

Eigenaarschap en zelfregie ontwikkelen is geen statisch gegeven. Het is een continu proces waarin er steeds sprake is van afstemming met de omgeving. Een proces dat start bij het zelfinzicht en zelfbewustzijn. Met als centrale vragen: Wie ben ik? Wie ben ik in relatie tot anderen?

Bij het verkennen van deze vragen gaat het dan met name over aspecten zoals: Wat doe ik graag, waar word ik enthousiast van? Wat past bij mij en mijn persoonlijkheid? Wat zijn mijn mogelijkheden? en Wat zijn mijn belangrijkste drijfveren? Leerlingen leren hun persoonlijke kompas af te stellen.

Hoe draagt Talentenkompas hieraan bij?

Talentenkompas biedt ondersteuning in de groepen 7 en 8 door de leerling én individuele leerprocessen centraal te stellen! Talentenkompas draagt bij aan een hogere betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling en aan het versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Junko@middel.jpg
Middel 22.png

Dit doet ze door zich te richten op motiverende leeromstandigheden, waarbij leerlingen ondersteund en gestimuleerd worden om zichzelf en hun talenten te ontdekken en zich optimaal te ontwikkelen. Denk hierbij aan veiligheid, welbevinden, duidelijkheid, inspiratie, aandacht en structuur.

Talentenkompas helpt een leerling om zichzelf in relatie tot anderen beter te leren kennen en begrijpen. Het geeft inzicht wat betreft de vraag “Wie ben ik?” maar ook: “Wat maakt mij uniek ten opzichte van andere leerlingen? Waarin verschillen wij mogelijk van elkaar?”

Talentenkompas nuanceert de reguliere eindtoetsen die zich beperken tot een focus op intellectuele capaciteiten. De Talentmeting brengt daarentegen ook het leerpotentieel en de groeimogelijkheden in kaart. Dit draagt bij aan het begrijpen van zichzelf in relatie tot anderen. Er is geen goed of fout! Leerlingen leren uitgaan van talenten en van hetgeen wat henzelf én de ander uniek maakt!