Testcode invoeren

Talentontwikkeling | de benodigde basis

Om talentontwikkeling te laten slagen is er een basis
die gelegd moet worden door de onderwijsprofessional. 

 

Basisvoorwaarden talentontwikkeling

Inzicht in talenten van kinderen

Talentontwikkeling betekent vanuit een breder perspectief naar een leerling kijken. Dit betekent dat er aandacht is voor meer aspecten dan alleen de schoolprestaties. Welke talenten zijn er? En heb ik zicht op alle factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een kind?

Inzicht in de eigen perceptie van een leerling

Op welke manier kijk je zelf als leerkracht naar een leerling? Ze zeggen weleens: “daar waar een oordeel begint, eindigt de waarneming”. Ieder mens kijkt naar de wereld door zijn eigen ‘gekleurde’ bril. Door aandacht te hebben voor de manier waarop je een leerling waarneemt, is het ook mogelijk om hier kritisch bij stil te staan. “Welke talenten en aandachtspunten neem ik waar en welke zie ik mogelijk over het hoofd?”

Creeër een klimaat van veiligheid en vertrouwen

Voor de meeste scholen een vanzelfsprekendheid. Aandacht hebben voor het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen betekent aandacht hebben voor hun beleving. Bijvoorbeeld de manier waarop zij zich voelen in de klas; in het contact met de leerkracht of klasgenoten of thuis, in de interactie met ouders. Hoe ervaart het kind de sfeer? Voelt hij of zij zich gesteund? Heeft de leerling het gevoel dat hij of zij zichzelf mag zijn of is er snel een oordeel?

Talentenkompas heeft als doel om leerkrachten te faciliteren in het vormgeven vn talentontwikkeling in de klas en in het voeren van talentgesprekken (met zowel leerlingen als ouders). De resultaten van de Talentmeting helpen om een ander type gesprek te voeren, een gesprek over talenten! Een gesprek waarin de leerling zelf centraal staat en waarin niet alleen aandacht is voor prestaties.

 

Talentenkompas | Talentontwikkeling