Testcode invoeren

In dialoog met leerlingen en ouders

In ons onderwijs is het gesprek over testen en meten momenteel in volle gang met veelal de vraag: ‘Wat is de meerwaarde voor de leerlingen zélf, wat levert het hen op?’

Scholen zoeken naar nieuwe middelen die beter aansluiten op het onderwijsproces en vooral recht doen aan elke leerling. Eén van die nieuwe instrumenten is Talentenkompas. Deze uitgebreide talentmeting heeft als doel om een breed beeld te vormen van de huidige groeifase van leerlingen, om hun zelfinzicht te vergroten en om elkaar beter te leren kennen en waarderen.


Gebruikers noemen Talentenkompas: ‘Een waardevol middel om op een respectvolle en positieve wijze in gesprek te blijven gaan met leerlingen en ouders’.

In dit artikel vertellen we meer over deze wetenschappelijk onderbouwde talentmeting.

welbevinden.png Dimensie ‘Welbevinden’

Multidimensionale meting

Talentenkompas brengt álle dimensies van een kind overzichtelijk in beeld. Het biedt inzicht in: de huidige leervermogens, de persoonlijke eigenschappen, het welbevinden, de voorkeuren én de beleving van de wereld om zich heen. Allemaal dimensies die voortdurend in beweging zijn en daardoor nooit als vaststaand gegeven mogen worden gezien.

De leerlingen maken de zeven capaciteitentests en vullen drie persoonlijkheidsvragenlijsten in. Deze online afname vindt plaats in groep 7 en groep 8, telkens op twee dagdelen.

De resultaten omvatten 33 talentgebieden. Deze items worden met een duidelijke omschrijving weergegeven. Alle deze capaciteiten en persoonlijke eigenschappen verhouden zich tot elkaar en zeggen vooral iets over de huidige fase van de leerling en de beleving van de wereld om hem heen.

intellectuele-capaciteiten.pngDimensie ‘Intellectuele capaciteiten’

Persoonlijk talenteneiland

Bij Talentenkompas ligt de nadruk op welbevinden en persoonlijke groei. De talentmeting biedt leerlingen in de bovenbouw zicht op dat wat hen meer of minder energie kost en welke talentgebieden hen meer of minder aanspreken. De ontwikkelaars hebben daarom bewust gekozen voor een weergave waarbij leerlingen in één oogopslag zicht krijgen op hun vermogens, persoonlijke eigenschappen en de voorkeuren in hun leefwereld.

Persoonlijk eiland anoniem.png

Door de resultaten weer te geven in een zogenaamd persoonlijk talenteneiland, zien leerlingen direct de onderlinge samenhang van de eigen talentgebieden. Zij krijgen inzicht in hoe al hun persoonlijke eigenschappen en capaciteiten zich tot elkaar verhouden in hun huidige groeiproces. Zoals elke leerling zich voortdurend ontwikkelt, is ook deze persoonlijke atlas nooit een vaststaand gegeven. De weergave van dit talenteneiland is een resultaat van de ontwikkelingen die een kind doormaakt.

Leerkrachten over werken met het persoonlijke talenteneiland: ‘Het Talenteneiland bevat thema’s uit het dagelijkse leven van kinderen, stimuleert een gemeenschappelijke taal en gaat altijd uit van een positieve benadering!’

Richting van het brugklasniveau

Tevens biedt Talentenkompas de richting voor een mogelijk passend brugklasniveau. Dit betrouwbare advies wordt gegeven op basis van het algehele leervermogen van de leerling. Deze niveaus worden onderbouwd door een overzicht van de factoren met een bepalende invloed op het latere schoolsucces. Dit zijn de leer- en werkhouding, de taakgerichtheid, het geloof in eigen kunnen en de stimulerende thuisomgeving.

De resultaten van talentenkompas mogen uiteraard nooit alléén bepalend zijn. De wetenschappers achter Talentenkompas benadrukken daarom dat het aangegeven brugklasniveau altijd een aanvulling moet zijn op alle andere middelen die de school tot haar beschikking heeft om tot een valide advies te komen. 

IB-ers benoemen: “De factoren met een bepalende invloed zijn juist díe onderdelen, die wij altijd bespreken tijdens adviesgesprekken met leerlingen en ouders. Heel waardevol dat deze in Talentenkompas zijn toegevoegd’’

factoren-met-bepalende-invloed.png      Factoren met bepalende invloed

Groei naar volwassenheid

De school dient als een belangrijk oefenpodium om langzaam te groeien naar volwassen zijn. Het is een veilige plek tussen thuis en de samenleving, waar leerlingen oefenen met vaardigheden en in aanraking komen met thema’s uit de volwassenwereld.

Talentenkompas ondersteunt leerlingen in dit proces van ‘in de wereld komen’ met thema’s die zowel raken aan het persoonlijk leven van leerlingen als aan het samenleven met anderen. Talentenkompas biedt de school handvatten om leerlingen te laten groeien in hun talenten en vaardigheden, waarbij juist ‘de leerling in relatie tot de wereld’ centraal staat.

Als leerkracht heb ik een belangrijke rol om leerlingen de werkelijkheid te laten ontmoeten. De themagebieden van Talentenkompas sluiten perfect aan om vanuit een gemeenschappelijke taal goede gesprekken met leerlingen te voeren over zichzelf en de relatie met anderen.

Meer weten over Talentenkompas? 

Vul het contactformulier in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op. Of bel naar 073 - 523 12 78. Onze onderwijsadviseurs helpen je graag!

Talentenkompas is een praktisch, waardevol en betrouwbaar online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8. Een persoonlijk en uniek kompas voor het kind. Behulpzaam en ondersteunend voor school, leerkracht, professional of ouder.