Testcode invoeren

Talentenkompas

Een effectieve investering in talentontwikkeling, welbevinden en persoonlijke groei!

Talentenkompas is een lesmethodiek ínclusief Talentmeting voor leerlingen in de leeftijd van groep 7 en 8 van het Primair Onderwijs. Ze is gericht op talentontwikkeling.

Door middel van inspirerende opdrachten in het werkboek maken leerlingen een ontdekkingstocht langs belangrijke thema’s van het talenteneiland. De opdrachten en Talentmeting vergroten het zelfinzicht van leerlingen en stimuleren talentontwikkeling.

In de methode speelt de wetenschappelijke, digitale talentmeting een grote rol. Deze talentmeting vormt namelijk de basis van de methodiek.

Zij meet de intellectuele capaciteiten en biedt inzicht in het welbevinden, karaktereigenschappen, interesses, voorkeuren en de unieke belevingswereld van de leerling.

De resultaten van de talentmeting worden vervolgens toegepast en door de leerling eigen gemaakt in het werkboek. Stimuleer de persoonlijkheidsontwikkeling en maak leerlingen nog meer eigenaar van hun eigen leerprocessen door te starten met Talentenkompas.

Talentenkompas

Brugklasadvisering

De Talentmeting biedt aanknopingspunten voor het best passende brugklasniveau van elke leerling. Dit is gebaseerd op de resultaten van de capaciteitentests en op factoren, die van bepalende invloed zijn voor het waarmaken van het niveau in het Voortgezet Onderwijs.

Talentenkompas is een ideale aanvulling om jouw leerlingen en hun ouders te ondersteunen in het proces van keuzes maken voor een richting in het VO.

Cotan

De testen van Talentenkompas zijn gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door psychologen van iScreen en hebben verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Alle testen voldoen aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek.

De talentmeting bestaat uit een set van zeven capaciteitentesten en drie door COTAN geregistreerde persoonlijkheidsvragenlijsten. Talentenkompas is daarmee een goedgekeurd, betrouwbaar en valide meetinstrument.