Inloggen gebruikers

Wat is Talentenkompas en waarvoor kan je het inzetten?

Talentenkompas is een wetenschappelijk onderbouwde online meting voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het bestaat uit een drietal door COTAN beoordeelde vragenlijsten (persoonlijkheid, sociaal emotionele ontwikkeling en affiniteiten) aangevuld met een set van zeven capaciteitentesten. Het is ontwikkeld door psychologen van iScreen. De meting geeft vanuit een breed perspectief zicht op de talenten en persoonlijke kenmerken van kinderen.

de Talentmeting van Talentenkompas is bij uitstek geschikt om leerlingen te ondersteunen bij: het vergroten van zelfinzicht ten behoeve van zelfregie en eigenaarschap over eigen ontwikkeling en talenten. Het voeren van het goede gesprek tussen leerling, leerkracht en ouders. Ook biedt het ondersteuning bij het maken van een goed gefundeerde brugklas keuze.

Iedereen heeft talenten

De Talentmeting heeft een positief uitgangspunt: iedereen heeft talenten! Talent hebben is niet alleen weggelegd voor een selecte groep ‘hoogvliegers’. Talent zit ook in minder opvallende kwaliteiten zoals samenwerken, plannen, iets verzamelen, zelfstandig zijn etc. Het gaat om eigenschappen die een kind op weg helpen en hem of haar uniek maken ten opzichte van anderen. Inzicht in je eigen kwaliteiten, drijfveren en energiebronnen geeft richting. Het biedt kinderen en hun begeleiders een waardevol kompas bij het maken van keuzes die het beste bij hem of haar passen.

 Talent is het vermogen om je in een bepaalde richting te ontwikkelen. Gevoed door persoonlijkheid, interesses, sociaal-emotioneel welbevinden en intellectuele vermogens. 

 

De Talentmeting biedt een totaalbeeld van een kind op basis van persoonlijkheid, interessegebieden, sociaal-emotioneel welbevinden en intellectuele capaciteiten. Het brede (zelf)inzicht dat met talentenkompas verkregen wordt, maakt dat de tool voor verschillende doelen kan worden ingezet:

Mogelijke toepassingen van Talentenkompas

De Talentmeting is bij uitstek geschikt om leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers te ondersteunen bij:

  • het vormen van een goed en volledig beeld van een leerling
  • objectivering van de eigen waarneming van een kind
  • tot standkoming van een goed onderbouwde brugklas keuze
  • inzicht verkrijgen in de beleving en perceptie van een leerling zelf
  • vergroten van zelfinzicht van een leerling ten behoeve van zelfregie en eigenaarschap over eigen ontwikkeling
  • het voeren van een competentie of talentgesprek vanuit belangrijke pijlers van ontwikkeling

De resultaten van de talentenkompas meting bieden tevens waardevolle inzichten bij:

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
  • het creëren van de meest optimale leeromstandigheden voor een kind
Neem contact op WhatsApp