Testcode invoeren

Aanbod Talentwijzer VO

Wat is er allemaal?

Inhoud

De Talentwijzer bestaat uit het online systeem waarin de testafnamen gedaan worden, een handleiding en een training voorafgaand aan het werken met de Talentwijzer. De onderwijsprofessional volgt een e-learning en de basistraining van 2 dagen. Deze ontvangt naar aanleiding hiervan de handleiding voor de online testomgeving. 

Implementatie van Talentwijzer

Docenten, de IB-er of onderwijskundig begeleider en directie vormen meestal het implementatieteam. Zij betrekken andere teamleden en zorgen samen dat de Talentwijzer wordt ingebed in de school. Het implementatieproces wordt begeleid door onze ervaren onderwijsadviseurs. Het traject stemmen we samen af, qua deskundigheidsbevordering sluiten we aan op de expertise van het team.

Wil je de mogelijkheden op jouw school verkennen, vraag advies op maat. Onze onderwijsadviseurs helpen je graag!

Neem contact op

Basistraining Talentwijzer

In deze basistraining ga je de verschillende beschikbare meetinstrumenten leren kennen en in de praktijk toepassen en interpreteren. Zodoende dat deze optimaal ingezet kunnen worden binnen scholen voor Voortgezet Onderwijs of vanuit praktijken voor onderwijsondersteuning ten behoeve van de begeleiding van scholieren of studenten en hun ouders/opvoeders.

Inschrijven

BLOEM_PR_2.png