Testcode invoeren

Voortgezet Onderwijs

De beste versie van jezelf leren kennen en ontwikkelen!

In het Voortgezet Onderwijs gaat naast het opdoen van kennis veel aandacht uit naar het vergroten van zelfkennis. Inzicht in karaktereigenschappen en capaciteiten, leerprocessen en functioneren, het zelfbeeld en toekomstverwachtingen. 

TalentWijzer_VO_JPG_1.jpg
Talentwijzer | Talentontwikkeling

Talentwijzer VO

Speciaal voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs is er Talentwijzer VO. De Talentwijzer is de ‘grote broer’ van Talentenkompas en is bedoeld voor leerlingen vanaf de brugklas (circa 12 tot en met 18 jaar).

Het uitgangspunt van de Talentwijzer is gelijk aan die van Talentenkompas. Centraal staan de talenten van de leerling en niet alleen schoolvaardigheden en leerprestaties. De resultaten van de online meting helpen bij het vergroten van het zelfinzicht van de leerling. Het maakt het mogelijk om antwoord te vinden op fundamentele vragen zoals: “Wie ben ik, wat wil ik en wat past bij mij?”.

Daarnaast is het een hulpmiddel voor de docent om de leerling te begeleiden vanuit een breder perspectief op zijn of haar talenten, aandachtspunten, interesses en drijfveren.

Scholen voor Voortgezet Onderwijs zetten de Talentwijzer vaak in:

  • ter objectivering/onderbouwen van de niveaukeuze
  • ter ondersteuning van leerlingen bij hun profielkeuze
  • als hulpmiddel bij het voeren van een leerling-ouder gesprek
  • om inzicht te verkrijgen in de talenten en drijfveren van een leerling
  • om een lesmethode te kiezen die aansluit bij individuele kenmerken van leerlingen

Talentontwikkeling

Scholen investeren steeds meer in de persoonlijke groei van hun leerlingen en maken in hun lesprogramma bewust ruimte voor talentontwikkeling. Talentwijzer, een online talentmeting, sluit hier naadloos op aan en zorgt dat leerlingen in het VO zichzelf beter leren kennen, accepteren en waarderen, naast het maken van goede keuzes.

Advies op maat

Wij adviseren en ontzorgen je graag! Meer weten? Bel gerust 073 - 523 12 78 met onze onderwijsadviseurs of vul het contactformulier in.

Contact met adviseur