Testcode invoeren

Een brede kijk op de leerling: hoe Talentenkompas leerlingen intrinsiek motiveert

Talentenkompas is een onderwijsconcept dat speciaal ontworpen is om leerkrachten, leerlingen en ouders inzicht te bieden in de talenten en kwaliteiten van een leerling. Zo geeft Talentenkompas zicht op de mate waarin een het kind graag met anderen samenwerkt, hoe het gericht is op het aanbrengen van orde en structuur en hoeveel zelfvertrouwen het heeft.

Bij een eigentijdse benadering van onderwijs, waarin het kind centraal staat, is het belangrijk dat zowel leerkracht als leerling een breed inzicht heeft in de talenten en kwaliteiten van het kind. Zodat het kind in zijn kracht wordt gezet en zich optimaal kan ontwikkelen.

Eén van de scholen die al geruime tijd werkt met Talentenkompas is De Rietpluim uit Nuenen. En dat doen ze, naar eigen zeggen, tot grote tevredenheid. “We willen kinderen helpen bij het groeien tot krachtige en prachtige persoonlijkheden”, vertelt schoolleider Erik Adema. “Daarbij is het van belang om in de volle breedte te weten wat een kind kan en wil.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik een kind niks kan leren”, vervolgt Adema. “Dat kan het kind alleen zelf. Wij willen het kind daarin faciliteren en daarom willen we ontdekken hoe we dat kunnen doen. Het is daarbij belangrijk dat het kind zichzelf goed kent. Om te weten wat het kind wil maar ook om te weten welke invloed hij of zij uitoefent op de omgeving.”

Talentenkompas biedt handvatten om over de eigen ontwikkeling te praten

Een spiegel
Dat Talentenkompas bijdraagt aan dat stukje zelfkennis blijkt ook uit de reactie van de leerlingen op de rapportage. “Kinderen vinden het leuk de vragenlijsten van Talentenkompas in te vullen en om de antwoorden te zien. Het houdt ze een soort spiegel voor”, zegt Adema. “De resultaten geven bovendien handvatten om over hun eigen ontwikkeling te praten.”

“Zo helpt Talentenkompas om het gesprek op gang te brengen tussen leerling en leerkracht”, zegt coördinator leerlingenzorg Nicole van de Weijer. “Leerkrachten krijgen te zien hoe kinderen zelf tegen school en hun eigen ontwikkeling aan kijken. Dat maakt het voor het kind gemakkelijker om vragen te beantwoorden zoals: ‘wat vind je goed gaan’ en ‘waar zou je graag aan werken’?”

Thuissituatie
“Daarbij is het vooral interessant te kijken naar de resultaten van de Talentenkompas afname die afwijken van onze observatie of die van de ouders”, vertelt Van de Weijer. “Zo hadden we een leerling die aangaf weinig steun te voelen vanuit thuis. Dat verbaasde de ouders omdat ze juist sterk gefocust zijn op de ontwikkeling van het kind. De steun thuis was blijkbaar zo groot dat het kind het als negatief ervoer. Dat werd duidelijk in de Talentenkompas rapportage. De thuissituatie kon vervolgens zo aangepast worden dat het kind zich wel weer prettig ging voelen.”

Talentenkompas helpt kinderen hun eigen weg te vinden

Talentenkompas is een praktisch, waardevol en betrouwbaar online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8. Een persoonlijk en uniek kompas voor het kind. Behulpzaam en ondersteunend voor school, leerkracht, professional of ouder.