Testcode invoeren

Checklist 'kiezen van een middelbare school'

Er zijn meerdere middelbare scholen in je nabije omgeving. Het kan dus lastig zijn om er een te kiezen. Waar moet je op letten? Wat is belangrijk?

Deze checklist helpt je samen met uw kind een keuze te maken.

Schooltype

 • Welke school zoek je voor jouw kind (praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo)?
 • Een openbare school of een bijzondere school?
 • Een kleine of grote school, scholengemeenschap of een school met maar één schoolsoort?
 • Welke kwaliteit biedt de school in vergelijking met andere scholen?

De schoolomgeving

 • Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen?
 • In wat voor omgeving liggen de lokalen en velden?
 • Is de school schoon?
 • Is het een 'veilige' school?
 • Is er een (bewaakte) fietsenstalling?

De schoolorganisatie

 • Hoe wordt de basisvorming gegeven?
 • Welke vakken geeft de school naast de wettelijk verplichte vakken?
 • Wat wil de school bereiken bij de leerlingen?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor extra (eindexamen)vakken?
 • Hoe groot zijn de groepen/klassen?
 • Hoe wordt er lesgegeven?
 • Is er onderwijs in de eigen taal en cultuur?
 • Hoe gaat de school om met culturele verschillen (bijvoorbeeld met religieuze feestdagen)?

De leerlingen in het eerste jaar

 • Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid?
 • Hoe worden de groepen samengesteld?
 • Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt die; 1 of 2 jaar?
 • Is er op de school aandacht voor de overstap van de basisschool naar de nieuwe school?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen goed wennen aan het nieuwe onderwijs?

Wat er gebeurt voor, tijdens en na de lessen

 • Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
 • Hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht of opvang?
 • Hoe is de begeleiding van de leerlingen geregeld bij lesuitval of tussenuren?
 • Hoe is het overblijven geregeld?
 • Hoe is de school verzekerd tegen schade die door de kinderen wordt veroorzaakt?

Het contact met de ouders

 • Gebruikt de school hulp van ouders?
 • Is er een actieve ouderraad en wat doet die?
 • Wie zitten er in de medezeggenschapsraad en wat doet die?
 • Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders en wat houden die in?
 • Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling?
 • Hoe worden ouders over problemen geïnformeerd?
 • Wanneer neemt de school contact op?

Het schoolklimaat

 • Wat zijn de schoolregels, is er een schoolreglement?
 • Hoe gaat de school om met straffen en belonen?
 • Houdt de school rekening met andere culturele gebruiken? (bijv. religieuze feestdagen)?
 • Wat wordt er gedaan tegen pesten op school?
 • Hoe zit het met het spijbelen?
 • Wat doet de school als een leerling niet op school is gekomen?
 • Hoe staat het met het vandalisme en crimineel gedrag op school?
 • Is er een vertrouwensman of -vrouw?
 • Is er een klachtenregeling of klachtencommissie?
 • Is er leerling-opvang bij lesuitval?
 • Wat wordt er op school gedaan aan de geloofs- of levensovertuiging?

De vorderingen en resultaten

 • Krijgen de leerlingen vaak repetities en toetsen?
 • Worden er cijfers gegeven of omschrijvingen en hoe moet ik die lezen?
 • Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem en hoe werkt dat?
 • Hoe vaak krijgen de leerlingen een rapport?
 • Kunnen leerlingen blijven zitten?
 • Maakt de school vooraf de regels bekend die ze hanteert bij overgaan of zittenblijven?
 • Wanneer krijgt de leerling een advies voor de verdere studierichting?
 • Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen vanuit deze school?
 • Wat zijn de examenresultaten van de school?
 • Wanneer worden ouders geïnformeerd?

De begeleiding van leerlingen

 • Is er extra begeleiding voor achterblijvers?
 • Zijn er extra mogelijkheden voor zeer goede leerlingen?
 • Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk?
 • Zijn er klassenleraren en wat doen die?

Extra activiteiten voor de leerlingen

 • Zijn er vaak excursies, workshops en werkweken?
 • Waar gaan de leerlingen met uitstapjes naar toe?
 • Wat zijn de kosten daarvan?
 • Wie betaalt die excursies, werkweken en uitstapjes?
 • Zijn er bijzondere feesten en hoe vaak is dat?
 • Wat doet de school extra aan sport, culturele en andere activiteiten?
 • Is er een leerlingenraad en hoe staat het daarmee?
 • Is er een schoolkrant?

Wil je meer weten? Vul het contactformulier in. Natuurlijk kan je ook even bellen op 073 - 523 12 78. 

isc-alex-pf-site.jpg

Alexander Tegenbosch
Eigenaar iScreen

Talentenkompas is een praktisch, waardevol en betrouwbaar online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8. Een persoonlijk en uniek kompas voor het kind. Behulpzaam en ondersteunend voor school, leerkracht, professional of ouder.