Inloggen gebruikers

Mijn Talentenkompas

De lesmethode “Mijn Talentenkompas” is een inspirerende methode ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen in groep 7 en 8. Talentenkompas helpt leerlingen zichzelf en de ander te leren kennen, vertrouwen en accepteren. Het programma bestaat uit lesmateriaal voor de leerling en een handleiding en materiaal voor de leerkracht of begeleider.

“Talentenkompas biedt basis voor een veilige klas!”

De lesmethode sluit aan bij de onderwijskerndoelen uit het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, thema mens en samenleving. Talentenkompas wil leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van hun leerpotentieel en in het actief participeren in de samenleving. Talentenkompas kan in groep 7 en 8 ingezet worden als methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Afname, Resultaten en Talentgesprek

Talentenkompas start met de afname van de Talentmeting door middel van het online meetinstrument. De resultaten bieden een totaalbeeld van de talenten, capaciteiten, interessegebieden en het welbevinden van de leerling. De resultaten van Talentenkompas staan in een uniek kind-document. Talentgesprekken hebben het doel om met waardering en op positieve, motiverende wijze met de leerling in gesprek te gaan.

Lesmethode 

Middels de Lesmethode in combinatie met de tools uit het Talentenpakket verkennen leerlingen hun eigen, unieke talenten en wordt hun talentontwikkeling gestimuleerd. Het Lesprogramma “Mijn Talenten Kompas” biedt de leerlingen en de leerkracht creatieve mogelijkheden om de thema’s van de provincies in relatie tot zichzelf en de ander nader te verkennen. Leerlingen verbinden de thema’s met de andere vakken en activiteiten in de klas en daarbuiten. Dit doen ze samen met medeleerlingen, de leerkracht, ouders en belangrijke anderen in en buiten de school.

Thema's lesmethode

De lesmethode biedt dezelfde 9 thema’s als in de Talentenkompas Reisgids: Structuur - Thuis – Vertrouwen -Sociaal – Nadenken -Inspiratie – Snappen – Samen - Bewegen

De lesactiviteiten kunnen naar wens ingezet worden en hebben een heldere structuur: Betekenis en achtergrond van het thema Lesactiviteit en materiaal Procesgericht stimuleren van het leerpotentieel Samenwerking tussen school en thuis

Handleiding voor de leerkracht

Scholen ontvangen een Handleiding Lesprogramma “Mijn Talentenkompas”. Daarin wordt een jaarplanning voor groep 7 en groep 8 geboden. De handleiding bevat tevens informatie over hoe Talentenkompas te implementeren in aansluiting op het schoolprogramma. Daarin staan eigenaarschap en talentontwikkeling van de leerkracht centraal!

“Talentenkompas stimuleert leerlingen om na te denken over en in beweging te komen op álle gebied waar hun talentontwikkeling plaatsvindt.”

Wil je meer weten?

Bel voor informatie over talentontwikkeling direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.

Landkaart@middel.jpg