Inloggen gebruikers

Iedereen heeft talenten

In groep 7 en 8, de laatste jaren van de basisschool breekt vaak een spannende periode aan voor leerlingen. Wat wordt straks mijn advies voor het voortgezet onderwijs? Naar welke school ga ik straks en naar welke brugklas? Wat past bij mij?

Om antwoorden te vinden op dergelijke vragen maken scholen vooral gebruik van schoolvaardigheidstoetsen. Deze hebben, echter, vaak maar een beperkte voorspellende waarde voor de manier waarop leerlingen het voortgezet onderwijs daadwerkelijk doorlopen.

Talentenkompas is ontwikkeld als een aanvulling op dergelijke toetsen. Doel van de online tool is om leerkrachten te faciliteren bij het verkrijgen van een breed en compleet beeld van een leerling. Het uitgangspunt van Talentenkompas is positief: iedereen heeft talenten! De vraag is alleen op welk gebied en wat het beste bij een individuele leerling past.

Binnen scholen kan Talentenkompas van meerwaarde zijn bij verschillende doeleinden:

 • als objectivering van het eigen perspectief van de leerkracht op de leerling
 • om zicht te krijgen op belangrijke factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van een leerling in de klas
 • als hulpmiddel/‘kapstok’ bij een competentie- of talentgesprek
 • bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal bij talentontwikkeling
 • om het zelfinzicht en de zelfkennis van een leerling te vergroten, om zodoende keuzes te kunnen maken die het beste bij de leerling passen
 • om een ander type gesprek te voeren dan alleen over de schoolprestaties van een leerling
 • om zicht te krijgen op het perspectief van een leerling op zichzelf

Talentenkompas is tevens een tool voor leerlingen zelf. Het Talentenkompas lespakket heeft als doel dat leerlingen zichzelf beter kunnen leren kennen en begrijpen. Ieder persoon is uniek. Uitgaan van wie je bent maakt het vanzelfsprekender om keuzes te maken die het beste bij je passen.

Het is voor scholen mogelijk om Talentenkompas in eigen beheer in te zetten na het volgen van de licentietraining. Bijvoorbeeld door de intern begeleider of een leerkracht die aanspreekpunt is voor Talentenkompas.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met Nadine of Anne Floor op via 073 -523 12 78. Of vul het contactformulier in.

Contact  WhatsApp
Licentietraining Talentenkompas (2 dagdelen)
 • Praktische gang van zaken rond een afname
 • Achtergrond en inhoud van Talentenkompas
 • Gesprekken voeren met ouders en kinderen
 • 1 gratis afname
Afname met licentie (in eigen beheer)
 • Jaarlijkse licentiekosten € 150,-
 • Afname Talentenkompas € 18,50
Afname groepsoverzichten
 • Deze zijn op aanvraag leverbaar tegen een meerprijs van €25,- per overzicht.

Alle prijzen excl. de wettelijk verschuldigde BTW.

Contact