Inloggen gebruikers

Inzicht in jouw leerlingen

Als gespecialiseerde kracht, werkzaam voor het primair onderwijs, besteed je tijd aan observatie en onderzoek van leerlingen. Talentenkompas helpt je om binnen een kort tijdsbestek op integrale wijze inzicht te krijgen in leerlingen.

Talentenkompas bevat verschillende afnames en vragenlijsten die ontwikkeld zijn voor kinderen in groep 7 en 8. De Talentenkompas rapportage geeft je zicht op het geheel van de talenten, intellectuele capaciteiten, interesses en het sociaal-emotioneel welbevinden van een kind.
Het geeft je antwoord op vragen zoals: "Waar is het kind goed in? Waar is hij of zij onzeker over? Welke vervolgopleiding past, qua niveau en schooltype, het best bij dit kind?".

Inhoud

Talentenkompas bestaat uit zeven capaciteitenafnames en drie persoonlijkheidsvragenlijsten. Op basis van de resultaten krijg je zicht op de intellectuele vermogens, talenten, interessegebieden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in groep 7 of 8.

Daarnaast wordt op basis van de resultaten op de intellectuele capaciteitentafnames een indicatie afgegeven van de best passende vervolg opleiding.

Talentenkompas voldoet aan wetenschappelijke standaarden. De vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, interesses en welbevinden zijn COTAN geregistreerd. De resultaten zijn betrouwbaar en valide, mits de richtlijnen voor het afnemen van Talentenkompas in acht worden genomen.

Afname

Het maken van Talentenkompas gebeurt volledig online. De testafname kan daarom vanaf iedere locatie op ieder tijdstip plaatsvinden. Van tevoren worden er duidelijke instructies gegeven over het maken van de afnames en vragenlijsten. Zo moet de leerling in een ruimte zitten waar hij of zij zo min mogelijk afgeleid kan worden en is hulp niet toegestaan. Als hiervan afgeweken wordt, kan dit afbreuk doen aan de waarde van de resultaten.

Het invullen van de afnames en vragenlijsten duurt ongeveer twee lesuren. Door de flexibele opzet kan de afname over meerdere momenten worden verspreid.

Licentietraining Talentenkompas (2 dagdelen)
  • Praktische gang van zaken rond een afname
  • Achtergrond en inhoud van Talentenkompas
  • Gesprekken voeren met ouders en kinderen
  • 1 gratis afname
Afname met licentie (in eigen beheer)
  • Jaarlijkse licentiekosten € 150,-
  • Afname Talentenkompas € 18,50
Afname groepsoverzichten
  • Deze zijn op aanvraag leverbaar tegen een meerprijs van €25,- per overzicht.

Alle prijzen excl. de wettelijk verschuldigde BTW.

Contact