Testcode invoeren

Voor wie is Talentenkompas bedoeld?

Talentenkompas is bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders, onderwijsadviseurs en andere professionals die met kinderen uit groep 7 en 8 werken. Het online meetinstrument (en het bijbehorende lespakket) kan zowel klassikaal als individueel ingezet worden. Daarnaast is Talentenkompas bedoeld voor de leerlingen zelf en uiteraard ook voor ouders/verzorgers. Bekijk de Producten van Talentenkompas!

Talentenkompas biedt kaders die bijdragen aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Dit draagt bij aan een constructief gesprek over meerdere factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een leerling. Het zet aan tot een open gesprek waarin er ruimte is voor het bespreken van verschillende perspectieven. Denk aan een gesprek tussen leerkracht, leerling en ouders òf een gesprek tussen leerling, remedial teacher en ouders.

Dit is een gesprek waarin niet alleen OVER een leerling gesproken kan worden, maar vooral ook MET een leerling zelf.

Binnen Talentenkompas staat de leerling centraal en niet alleen zijn of haar prestaties! Het bevordert zelfinzicht en zelfbewustzijn. Uitgaan van talenten draagt bij aan het zelfvertrouwen en eigenwaarde van leerlingen. Er is namelijk geen goed of fout! Het gaat om wat de leerling uniek maakt en hoe je als leerkracht, ouders of coach hierbij kunt aansluiten.

 Uit de feedback van meerdere professionals blijkt dat de output van Talentenkompas gelijkwaardig is aan dagassessments van onderwijsbegeleidingsdiensten.

Voor scholen

Talentenkompas is een online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8. Het geeft antwoorden op vragen zoals: "Waar is deze leerling goed in? Waar is deze leerling onzeker over? Welke vervolgopleiding past qua niveau en schooltype het best bij deze leerling?".

Doel van de online tool is om leerkrachten te faciliteren bij het verkrijgen van een breed en compleet beeld van een leerling. Het uitgangspunt van Talentenkompas is positief: iedereen heeft talenten! De vraag is alleen op welk gebied en wat het beste bij een individuele leerling past.

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voor professionals

Als gespecialiseerde kracht, werkzaam voor het primair en voortgezet onderwijs, besteed je tijd aan observatie en onderzoek van leerlingen.

Talentenkompas helpt je om binnen een kort tijdsbestek op integrale wijze inzicht te krijgen in leerlingen.

Meer informatie