Inloggen gebruikers

Er van uit gaande dat mensen per definitie van elkaar verschillen, kunnen de resultaten van Talentenkompas bijdragen aan het begrip van een leerling van zichzelf in relatie tot anderen. Er is geen goed of fout! Uitgaan van talenten en van hetgeen een kind uniek maakt, helpt op die manier om goede keuzes te kunnen maken voor zijn of haar eigen toekomst.

Online tool als hulpmiddel

De tool is tevens een hulpmiddel voor leerkrachten en professionals. Talentenkompas biedt een ‘kapstok’ om naar belangrijke factoren in het leer- en ontwikkelproces van kinderen te kijken. De gemeenschappelijke taal die in de praktijk vaak ontstaat vanuit de toepassing van talentenkompas draagt bij aan een constructieve dialoog tussen leerkracht/professional, ouder en kind. De inzichten die op deze manier vanuit de Talentenkompas rapportage ontstaan, helpen begeleiders om leerlingen gerichter te faciliteren in hun ontwikkeling en leerproces.

Wil je meer weten?

Bel direct met Nadine of Anne Floor op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag!

Neem contact op WhatsApp