Inloggen gebruikers

Verschillende perspectieven

Talenten van een leerling tot bloei brengen begint bij inzicht; inzicht in belangrijke elementen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een leerling. Denk aan: persoonlijke kenmerken, leerpotentieel, interesses, kwaliteiten, welbevinden, aandachtspunten, onzekerheden etc.

Om een leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen - op school of thuis- is het belangrijk om zo goed mogelijk bij een leerling aan te sluiten. Bijvoorbeeld bij zijn of haar leer-, ontwikkel, - en sociaal emotionele behoeften.

Goed gesprek in de driehoek leerkracht/professional, leerling, ouders

Bekeken vanuit “de driehoek”: leerkracht/professional, leerling, ouder hebben we te maken met verschillende perspectieven. Want:

  • op welke manier neemt de leerkracht de leerling waar in de klas?
  • wat ziet de leerling zichzelf?
  • wat ziet een ouder thuis van zijn of haar kind?
  • wat is het perspectief van een IB’er, RT’er of andere professional?

tk-driehoek.jpg

Interessant is: iedereen kan een ander beeld hebben van een leerling, maar gelijktijdig toch ‘gelijk’ hebben. De vraag is immers: “vanuit welk perspectief en welke ‘bril’ kijk je naar een leerling en de leerling naar zichzelf?” Er zijn meerdere invalshoeken mogelijk die bijdragen aan een goed beeld.

Een gemeenschappelijke taal

Talentenkompas biedt inzicht in het perspectief van de leerling op zichzelf. Door de wetenschappelijke constructie van de tool biedt het tegelijkertijd een objectief beeld van diverse factoren: intellectuele capaciteiten, belangrijke persoonlijkheidsdimensies, sociaal-emotioneel welbevinden en affiniteiten.

Deze factoren vormen belangrijke pijlers voor ontwikkeling. In de Talentenkompas rapportage worden deze bijvoorbeeld zichtbaar in de vorm van talent oriëntaties en bijbehorende competenties. Deze pijlers bieden houvast in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen en zet direct aan tot een ander type gesprek. Een positief gesprek waarin de leerling zelf centraal staat en niet alleen zijn of haar schoolprestaties!

De leerling staat centraal!

Bovenal wordt het makkelijker om niet alleen een gesprek over een leerling te voeren, maar vooral ook MET een leerling zelf. Het gesprek met een leerling zelf over zijn of haar talenten, interesses, behoeftes, motiverende leeromstandigheden draagt bij aan zijn of haar zelfbewustwording. Ieder kind is anders, verschillen zijn okee! Dit besef draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde: “ik ben goed zoals ik ben” en zelfregie: “ik durf keuzes te maken die bij mij passen!”

We hebben de workshop Het Talentgesprek en vindt je dit interessant om te volgen, schrijf je in!

Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Bel met Esther of Lidy op 073 - 523 12 78 of vul het contactformulier in.