Inloggen gebruikers

TalentWijzer voor voortgezet onderwijs

Speciaal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is er de TalentWijzer VO (voortgezet onderwijs). De TalentWijzer is de ‘grote broer’ van Talentenkompas en is bedoeld voor leerlingen vanaf de brugklas (circa 12 tot en met 18 jaar).

Het uitgangspunt van de TalentWijzer is gelijk aan die van Talentenkompas. Centraal staan de talenten van de leerling en niet alleen schoolvaardigheden en leerprestaties. De resultaten van de tool helpen bij het vergroten van het zelfinzicht van de leerling. Het maakt het mogelijk om antwoord te vinden op fundamentele vragen zoals: “wie ben ik, wat wil ik en wat past bij mij?”.

Daarnaast is het een hulpmiddel voor de docent om de leerling te begeleiden vanuit een breder perspectief op zijn of haar talenten, aandachtspunten, interesses en drijfveren.

Middelbare scholen zetten de TalentWijzer vaak in:

  • ter objectivering/onderbouwen van de niveaukeuze
  • ter ondersteuning van leerlingen bij hun profielkeuze
  • als hulpmiddel bij het voeren van een leerling-ouder gesprek
  • om inzicht te verkrijgen in de talenten en drijfveren van een leerling
  • om een lesmethode te kiezen die aansluit bij individuele kenmerken van leerlingen

Wil je meer weten?

Bel voor informatie over de TalentWijzer direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.