Inloggen gebruikers

Talentenkompas = meten met verschillende afnames en vragenlijsten

De Talentenkompas meting bestaat uit een set van 7 capaciteitentests en 3 persoonlijkheidsvragenlijsten. Wat in beeld wordt gebracht is het geheel van:

 • intellectuele leervermogens van een leerling (intellectuele capaciteiten)
 • belangrijke persoonlijkheidsdimensies (gebaseerd op de Big Five theorie)
 • affiniteiten van een leerling (gebaseerd op de theorie van Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling

De 10 onderdelen waaruit de meting bestaat, bieden een breed beeld van een leerling. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in de Talentenkompas rapportage.

Wat is het voordeel van een breed perspectief op een leerling?

De brede meting maakt het mogelijk om zicht te krijgen op belangrijke factoren die een rol spelen in de (leer)ontwikkeling van een leerling. Zo is er naast het algeheel lerend vermogen aandacht voor aspecten zoals werkhouding, sociaal-emotioneel welbevinden, interesses en gevoel van eigenwaarde. Zicht hebben op het samenspel van deze factoren bij een individuele leerling helpt om beter grip te krijgen op zijn of haar ontwikkeling.

Het voordeel voor de leerling zelf is dat het helpt om zichzelf beter te begrijpen. De resultaten zijn zichtbaar per talentgebied. Doordat het accent op talenten ligt en niet zozeer op leerprestaties horen we in de praktijk vaak terug dat de afname bijdraagt aan het zelfvertrouwen van een leerling.

Redeneren met taal, cijfers en beelden

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de volgende gebieden:

 • verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • numeriek (rekenvaardigheid)
 • ruimtelijk inzicht
 • logisch redeneren

Niet alleen het verstand telt

De indicatie die Talentenkompas geeft voor de best aansluitende vervolgopleiding is, in tegenstelling tot schoolvaardigheidstoetsen als CITO, niet louter gebaseerd op de intellectuele vermogens van de leerling. Deze indicatie wordt aangevuld met vier factoren die een bepalende invloed hebben bij het waarmaken van het niveau in de praktijk. Deze factoren kunnen de brugklas indicatie versterken of matigen.

Deze 4 factoren zijn:

 • leer- en werkhouding
 • taakgerichtheid
 • geloof in eigen kunnen
 • thuisomgeving

Waarheid en waarde

Talentenkompas voldoet aan de eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit. Voor het afnemen gelden richtlijnen die in acht genomen dienen te worden om de waarde van de resultaten te waarborgen. 

Meer info over het invullen van de test  Meer over dyslexie

Wil je meer weten?

Bel direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.