Inloggen gebruikers

Dyslexie

Talentenkompas is voor kinderen uit groep 7 en 8. Het is geen instrument om dyslexie, discalculie, aandachtsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen te bepalen of op te sporen. De resultaten kunnen wel aanleiding zijn om dergelijke aspecten verder te onderzoeken.

In de meeste gevallen kunnen kinderen met dyslexie Talentenkompas prima gebruiken. Houd er dan wel rekening mee dat een kind langer over het invullen kan doen dan de gegeven richttijden. De scores op de intellectuele capaciteitenafnames kunnen negatiever uitvallen, omdat deze afnames geschreven opdrachten bevatten en soms specifiek taalvaardigheid meten. In dit geval kun je de resultaten beschouwen als de minimale capaciteit. 

Belangrijk daarbij om te weten is dat de brugklas indicatie uitgaat van de scores van de leerling op de intellectuele capaciteiten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld dyslexie.

Wil je meer weten?

Bel direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.