Inloggen gebruikers

De talentmeting helpt je op weg

Talentenkompas is een online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8. Dit instrument helpt je om met een geringe tijdsinvestering zicht te krijgen op alle belangrijke aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van een kind.

Talentenkompas = meten met verschillende afnames en vragenlijsten

Talentenkompas bestaat uit zeven capaciteitenafnames en drie persoonlijkheidsvragenlijsten en richt zich op:

 • Intellectuele vermogens
 • Persoonlijkheid
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Interesses

Deze tien onderdelen geven een multidimensioneel beeld van een leerling. Talentenkompas kijkt verder dan enkel intellectuele vermogens of het feitelijk kennisniveau van een leerling. Aspecten als werkhouding, sociaal-emotioneel welbevinden, interesses en gevoel van eigenwaarde worden tevens meegenomen in het onderzoek.

Redeneren met taal, cijfers en beelden

De intellectuele vermogens worden onderzocht op de volgende gebieden:

 • Verbaal (taal begrijpen, gebruiken en kennen)
 • Numeriek (rekenvaardigheid)
 • Ruimtelijk inzicht
 • Logisch redeneren

Niet alleen het verstand telt

De indicatie die Talentenkompas geeft voor de best aansluitende vervolgopleiding is, in tegenstelling tot de CITO-toets, niet louter gebaseerd op de intellectuele vermogens van de leerling. Deze indicatie wordt namelijk aangevuld met vier factoren die een bepalende invloed hebben bij het waarmaken van het niveau in de praktijk. Deze factoren kunnen de brugklas indicatie versterken of matigen.

Deze vier factoren zijn:

 • Leer- en werkhouding
 • Taakgerichtheid
 • Geloof in eigen kunnen
 • Thuisomgeving

Waarheid en waarde

Talentenkompas voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van de betrouwbaarheid en validiteit.

Voor het afnemen gelden richtlijnen die in acht genomen dienen te worden om de waarde van de resultaten te waarborgen.

Handig om te weten!

Meer over inhoud rapport  Meer over de tests  Meer over invullen test  

Meer over dyslexie

Wil je meer informatie?

Bel direct met Esther of Lidy op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.