Inloggen gebruikers

Het lesprogramma “Mijn Talenten Kompas” is een inspirerende methode ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen in groep 7 en 8. Talentenkompas helpt leerlingen zichzelf en de ander te leren kennen, vertrouwen en accepteren. Het programma bestaat uit lesmateriaal voor de leerling en een handleiding en materiaal voor de leerkracht of begeleider.

“Talentenkompas biedt basis voor een veilige klas!”

Het lesprogramma sluit aan bij de onderwijskerndoelen uit het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”, thema mens en samenleving. Talentenkompas wil leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van hun leerpotentieel en in het actief participeren in de samenleving. Talentenkompas kan in groep 7 en 8 ingezet worden als methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

Afname, rapportage en Talentgesprek

Talentenkompas start met de afname van het online meetinstrument. De resultaten in de rapportage bieden een totaalbeeld van de talenten, capaciteiten, interessegebieden en het welbevinden van de leerling. De rapportage van Talentenkompas is een uniek kind-document. Talentgesprekken hebben het doel om met waardering en op positieve, motiverende wijze met de leerling in gesprek te gaan.

Lesprogramma en Talentenpakket

Middels het Lesprogramma in combinatie met de tools uit het Talentenpakket verkennen leerlingen hun eigen, unieke talenten en wordt hun talentontwikkeling gestimuleerd. Het Lesprogramma “Mijn Talenten Kompas” biedt de leerlingen en de leerkracht creatieve mogelijkheden om de thema’s van de provincies in relatie tot zichzelf en de ander nader te verkennen. Leerlingen verbinden de thema’s met de andere vakken en activiteiten in de klas en daarbuiten. Dit doen ze samen met medeleerlingen, de leerkracht, ouders en belangrijke anderen in en buiten de school.

Structuur

Het lesprogramma biedt dezelfde 9 thema’s als in de Talentenkompas Reisgids: Structuur - Thuis – Vertrouwen -Sociaal – Nadenken -Inspiratie – Snappen – Samen - Bewegen

De lesactiviteiten kunnen naar wens ingezet worden en hebben een heldere structuur: Betekenis en achtergrond van het thema Lesactiviteit en materiaal Procesgericht stimuleren van het leerpotentieel Samenwerking tussen school en thuis

Handleiding voor de leerkracht

Scholen ontvangen een Handleiding Lesprogramma “Mijn Talenten Kompas”. Daarin wordt een jaarplanning voor groep 7 en groep 8 geboden. De handleiding bevat tevens informatie over hoe Talentenkompas te implementeren in aansluiting op het schoolprogramma. Daarin staan eigenaarschap en talentontwikkeling van de leerkracht centraal!

“Talentenkompas stimuleert leerlingen om na te denken over en in beweging te komen op álle gebied waar hun talentontwikkeling plaatsvindt.”

Wil je meer weten?

Bel voor informatie over talentontwikkeling direct met Nadine of Anne Floor op 073 -523 12 78. Zij zijn goed bereikbaar en informeren je graag! Of vul het contactformulier in.

Landkaart@middel.jpg