Voor scholen

"Talentenkompas geeft je een bijzonder kijkje in de wereld van kinderen in je klas. Je krijgt zicht op talenten en interesses, maar ook waar het kind nog in zou kunnen groeien. Dit levert mooie kansen op voor ons als leerkracht."(Karien, leerkracht groep 8 basisschool De Windroos, Valkenswaard)

 "Ik vond het leuk om dit te maken en ik ben benieuwd naar mijn uitslag, en je leert echt hoe je bent. Ik hoop dat ik dit snel weer kan doen." (Nienke, groep 7)


Talentenkompas is een online meetinstrument voor kinderen in groep 7 en 8 dat talenten, intellectuele capaciteiten, interesses en het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen in beeld brengt. Het geeft antwoorden op vragen zoals: "Waar is deze leerling goed in? Waar is deze leerling onzeker over? Welke vervolgopleiding past qua niveau en schooltype het best bij deze leerling?".

Inhoud

Talentenkompas bestaat uit zeven capaciteitentests en drie persoonlijkheidsvragenlijsten. Op basis van de resultaten krijgt u zicht op de intellectuele vermogens, talenten, interessegebieden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. 
Daarnaast wordt op basis van de resultaten op de intellectuele capaciteitentests een indicatie afgegeven van de best passende vervolg opleiding. Dit is met name bedoeld ter ondersteuning van de leerkracht bij de vorming van een goed onderbouwd brugklas advies.  

Talentenkompas voldoet aan wetenschappelijke standaarden. De vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, interesses en welbevinden zijn COTAN geregistreerd. De resultaten zijn betrouwbaar en valide, mits de richtlijnen voor het afnemen van Talentenkompas in acht worden genomen.

Afname

Het maken van Talentenkompas gebeurt volledig online. De testafname kan daarom vanaf iedere locatie op ieder tijdstip plaatsvinden. Van tevoren worden er duidelijke instructies gegeven over het maken van de tests en vragenlijsten. Zo moet de leerling in een ruimte zitten waar hij of zij zo min mogelijk afgeleid kan worden en is hulp niet toegestaan. Als hiervan afgeweken wordt, kan dit afbreuk doen aan de waarde van de resultaten. Het invullen van de tests en vragenlijsten duurt ongeveer twee lesuren. Door de flexibele opzet kan de afname over meerdere momenten worden verspreid. 

 

"Ik vond het logisch redeneren nog moeilijk. En verder was het leuk. En het was extra leuk omdat het op een laptop was" (Timon, groep 8)


Meer informatie

Klik hier om uw vraag te stellen of een informatiepakket aan te vragen. 

Uiteraard staan we u graag persoonlijk te woord. Neem hiervoor contact op met iScreen op telefoonnummer 073-5231278 (op werkdagen tussen 9.00u - 17.00u).

Of stel uw vraag per mail: info@talentenkompas.nl.

Bekijk een voorbeeld rapport