Checklist 'kiezen van een middelbare school'

Er zijn meerdere middelbare scholen in uw nabije omgeving. Het kan dus lastig zijn om er een te kiezen. Waar moet u op letten? Wat is belangrijk?

Deze checklist helpt u samen met uw kind een keuze te maken.  

Schooltype

 • Welke school zoekt u voor uw kind (praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo)?
 • Een openbare school of een bijzondere school?
 • Een kleine of grote school, scholengemeenschap of een school met maar één schoolsoort?
 • Welke kwaliteit biedt de school in vergelijking met andere scholen?

De schoolomgeving

 • Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen?
 • In wat voor omgeving liggen de lokalen en velden?
 • Is de school schoon?
 • Is het een 'veilige' school?
 • Is er een (bewaakte) fietsenstalling?

De schoolorganisatie

 • Hoe wordt de basisvorming gegeven?
 • Welke vakken geeft de school naast de wettelijk verplichte vakken?
 • Wat wil de school bereiken bij de leerlingen?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor extra (eindexamen)vakken?
 • Hoe groot zijn de groepen/klassen?
 • Hoe wordt er lesgegeven?
 • Is er onderwijs in de eigen taal en cultuur?
 • Hoe gaat de school om met culturele verschillen (bijvoorbeeld met religieuze feestdagen)?

De leerlingen in het eerste jaar

 • Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid?
 • Hoe worden de groepen samengesteld?
 • Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt die; 1 of 2 jaar?
 • Is er op de school aandacht voor de overstap van de basisschool naar de nieuwe school?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen goed wennen aan het nieuwe onderwijs?

Wat er gebeurt voor, tijdens en na de lessen

 • Hoe zitten de lesroosters in elkaar?
 • Hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht of opvang?
 • Hoe is de begeleiding van de leerlingen geregeld bij lesuitval of tussenuren?
 • Hoe is het overblijven geregeld?
 • Hoe is de school verzekerd tegen schade die door de kinderen wordt veroorzaakt?

Het contact met de ouders

 • Gebruikt de school hulp van ouders?
 • Is er een actieve ouderraad en wat doet die?
 • Wie zitten er in de medezeggenschapsraad en wat doet die?
 • Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders en wat houden die in?
 • Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling?
 • Hoe worden ouders over problemen geïnformeerd?
 • Wanneer neemt de school contact op?

Het schoolklimaat

 • Wat zijn de schoolregels, is er een schoolreglement?
 • Hoe gaat de school om met straffen en belonen?
 • Houdt de school rekening met andere culturele gebruiken? (bijv. religieuze feestdagen)?
 • Wat wordt er gedaan tegen pesten op school?
 • Hoe zit het met het spijbelen?
 • Wat doet de school als een leerling niet op school is gekomen?
 • Hoe staat het met het vandalisme en crimineel gedrag op school?
 • Is er een vertrouwensman of -vrouw?
 • Is er een klachtenregeling of klachtencommissie?
 • Is er leerling-opvang bij lesuitval?
 • Wat wordt er op school gedaan aan de geloofs- of levensovertuiging?

De vorderingen en resultaten

 • Krijgen de leerlingen vaak repetities en toetsen?
 • Worden er cijfers gegeven of omschrijvingen en hoe moet ik die lezen?
 • Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem en hoe werkt dat?
 • Hoe vaak krijgen de leerlingen een rapport?
 • Kunnen leerlingen blijven zitten?
 • Maakt de school vooraf de regels bekend die ze hanteert bij overgaan of zittenblijven?
 • Wanneer krijgt de leerling een advies voor de verdere studierichting?
 • Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen vanuit deze school?
 • Wat zijn de examenresultaten van de school?
 • Wanneer worden ouders geïnformeerd?

De begeleiding van leerlingen

 • Is er extra begeleiding voor achterblijvers?
 • Zijn er extra mogelijkheden voor zeer goede leerlingen?
 • Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk?
 • Zijn er klassenleraren en wat doen die?

Extra activiteiten voor de leerlingen

 • Zijn er vaak excursies, workshops en werkweken?
 • Waar gaan de leerlingen met uitstapjes naar toe?
 • Wat zijn de kosten daarvan?
 • Wie betaalt die excursies, werkweken en uitstapjes?
 • Zijn er bijzondere feesten en hoe vaak is dat?
 • Wat doet de school extra aan sport, culturele en andere activiteiten?
 • Is er een leerlingenraad en hoe staat het daarmee?
 • Is er een schoolkrant?

 

 

-- Door A.J.E.M. Tegenbosch